1 හි 12-1089 දර්ශනය පෙන්වන්න

උසස් තත්ත්වයේ ව්යාජ Rolex විකිණීමට ඇත

අතීතයේදී, අන්තර්ජාල වෙළඳසැල් වල ව්‍යාජ ව්‍යාජ Rolex විකිණීමට ඇති බැවින් ඒවා සාමාන්‍යයෙන් දුර්වල ගුණාත්මක බවින් යුක්ත වූ බැවින් ඒවා හඳුනා ගැනීම පහසු විය. අද, විකිණීමට ඇති බොහෝ අනුරූ රොලෙක්ස් ඔරලෝසු සැබෑ සහ ව්‍යාජ ඒවා අතර වෙනස හඳුනා ගැනීමට අපහසුය, මන්ද බොහෝ අනුරූ රොලෙක්ස් ඔරලෝසු දැන් උසස් තත්ත්වයේ ද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇත.

වැඩිදුර කියවන්න

විකිණීමට!
විකිණීමට!

රොලෙක්ස් ඩේටෙයාර්

Rolex Datejust පිරිමි 16233 CSJ 36 මි.මී

$599.00 - $3,299.00
විකිණීමට!