ਵਿਕਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ਰੋਲੇਕਸ ਵ੍ਹਾਈਟ 36mm ਡੇਟਜਸਟ ਦੋ ਟੋਨ 18K ਗੋਲਡ SS ਸਾਈਡ ਹੀਰੇ ਓਇਸਟਰ ਬੈਂਡ ਬੇਜ਼ਲ

$659.00